top of page

Vad är den bästa fördelen med att kunna finska? Berätta för oss om din bästa, värdefullaste eller roligaste erfarenhet med det finska språket! 

Hejmoi är en somekampanj som samlar ihop de bästa erfarenheterna och största nyttan med att kunna våra nationella språk, finska och svenska. Klasser runt om i hela landet får bli små reklambyråer och marknadsföra finska för varandra. Spela in ett videoklipp, skicka den till oss och få ett litet pris för deltagandet. Du får också en chans att vara med i vår kampanjfilm som kommer ut i april och som kommer att visas i skolor runt om i hela landet!

Deltagarinstruktioner

Hejmoi är en somekampanj om Finlands nationalspråk finska och svenska, som ordnas av Svenska nu-nätverket och Språkambassadörerna rf, på beställning av Utbildningsstyrelsen. Syftet med kampanjen är att låta elever och studeranden agera som marknadsföringsexperter och samla in i videoformat deras bästa erfarenheter av samt fördelar med att lära sig det andra nationalspråket. 

 

På våren 2024 sammanställs videosnuttarna som studerandena har skickat in till en längre kampanjvideo, som sedan visas i skolor runt om i hela Finland. Varje studerande som har skickat in en video får en liten gåva som tack för sitt deltagande i kampanjen och gåvan skickas per post till skolorna under kampanjens gång.

 

Under kampanjens gång vill vi höra om studerandenas egna positiva erfarenheter och om vilka överraskande nyttor de har haft av det finska språket. I denna kampanj spelar kunskapsnivån inte någon roll – vem som helst som har en bra eller rolig erfarenhet av språket får delta i kampanjen. Vi strävar till att få med elever och studeranden från alla åldersgrupper och som skapar egna och unika reklamvideor. Kreativitet är definitivt tillåtet och önskvärt i denna reklambyrå! Videorna kan filmas på finska eller svenska och vi uppmuntrar självklart också till tvåspråkiga verk.

 

Det är tänkt att skapande av videorna sker på lektionstid. Studerandena kan i samarbete med läraren bekanta sig med kampanjens material och videor, fundera på sina egna erfarenheter, dela med sig av dem i klassen och till slut filma korta videosnuttar av dessa trevliga stunder i det finska språkets sällskap. En eller flera studeranden kan synas i videon och det finns ingen begränsning på antalet videor som kan skickas in. Varje enskild studerande kan filma sin egen reklamvideo om de vill. Varje enskild video får maximalt vara 1 minut, så det kan löna sig att skriva ett kort manus eller att göra en testvideo för att säkerställa att videolängden inte överstiger 1 minut. Vi rekommenderar att filma med en smarttelefon och lodrätt. Man får redigera videorna om man vill, förutsatt att storleken på videon hålls på en måttlig nivå. Ni får också skapa reklamen på något annat sätt om ni vill. Om studeranden vill skapa en bild, en affisch eller ett collage, så tar vi gärna emot även dem.

 

Vänligen bekanta er med kampanjens medialov och användningsvillkoren av inskickat kampanjmaterial tillsammans med studerandena och vårdnadshavarna. Vi publicerar inte deltagarnas namn någonstans, men skolors namn och årskurser från vilka vi har fått videor kan nämnas. Det är på lärarens ansvar att se till att medialovet har godkänts av de minderåriga studerandenas vårdnadshavare. 

De färdiga reklamerna skickas till Hejmoi-kampanjens digitala brevlåda som hittas här. Man kan skicka in material till kampanjen under tidsperioden 6.11.2023– 29.2.2024.

 

 

Pink strip.jpg

Instruktionerna i ett nötskal:

  1. Bekanta er med Hejmoi webbplatsen och videomaterialet

  2. Dela med er av erfarenheter sinsemellan i klassen eller i mindre grupper och fundera på vilka olika sätt ni skulle kunna inspirera andra i er egen ålder

  3. Sammanfatta era erfarenheter till ett manus och en video på max. 1 minut

  4. Filma videon lodrätt och redigera videon om ni vill

  5. Skicka videon hit

  6. Vänta på deltagarpriset och den färdiga kampanjvideon

Strip 2  x.jpg

Ta kontakt!

Fråga vad som helst om kampanjen, deltagandet eller instruktionerna:

hejmoi@hanaholmen.fi

Videorna kan skickas in här.  

HejMoi_Magenta.png
bottom of page