top of page

Tack till alla som deltog i Hejmoi-kampanjen!

Hejmoi-kampanjen är avslutad. Hejmoi var en somekampanj som samlade ihop erfarenheter och de bästa nyttorna om våra nationella språk, finska och svenska. Det publiceras inte nytt material, men du kan se och ta inspiration av de fantastiska kampanjvideorna här.

Hejmoi var en somekampanj om Finlands nationalspråk finska och svenska, som ordnades av Nätverket Svenska nu och Språkambassadörerna rf, på beställning av Utbildningsstyrelsen. Syftet med kampanjen var att låta elever och studeranden agera som marknadsföringsexperter och samla in i videoformat deras bästa erfarenheter av samt fördelar med att lära sig det andra nationalspråket. 

 

Under kampanjens gång ville vi höra om studerandenas egna positiva erfarenheter och om vilka överraskande nyttor de har haft av det finska och svenska språket. I denna kampanj spelade kunskapsnivån inte någon roll – vem som helst som höll på att lära sig språket eller hade en rolig erfarenhet av språket kunde delta i kampanjen! Vi strävade till att få med elever och studeranden från alla åldersgrupper. Videorna kunde filmas på finska eller svenska, men glädjande nog fick vi  också in en hel del tvåspråkiga verk!

Man kunde skicka in material till kampanjen under tidsperioden 6.11.2023– 29.2.2024.

Nu hittas elevernas inskickade material här på hemsidan och kan ses här! Varje deltagare fick en liten gåva som tack för sitt deltagande i kampanjen.

Pink strip.jpg

Om kampanjen

Strip 2  x.jpg
HejMoi_Magenta.png
bottom of page